Rejestracja | Logowanie

Return Loss - straty odbiciowe

Parametr ten określa stosunek mocy sygnału wprowadzonego do toru transmisyjnego do mocy sygnału odbitego, który powstaje na skutek niedopasowania impedancji toru transmisyjnego. Sygnał ten może być źródłem zakłóceń dla sygnału użytecznego, co jest bardzo istotne w przypadku transmisji w dwóch kierunkach w tym samym torze transmisyjnym. Tor transmisyjny zbudowany z kabla miedzianego o konstrukcji skrętki nie posiada jednorodnej wartości impedancji. Każde zagięcie kabla, przesuniecie splotu par, rozciągnięcie kabla powoduje, że zmienia sie jego impedancja. Poza tym impedancja kabla zależy od częstotliwości transmitowanych sygnałów.