Rejestracja | Logowanie

ENERGY STAR 5.0

Od 1 lipca 2009 roku zostały zaostrzone kryteria energooszczędności dla komputerów. Działając w porozumieniu z przedstawicielami branży komputerowej, amerykańska agencja ochrony środowiska EPA po raz kolejny znacznie zaostrzyła wymagania stawiane urządzeniom, które są opatrywane logo ENERGY STAR®. Specyfikacja ENERGY STAR® 5.0 w porównaniu z poprzednią, zaprezentowaną w 2006 roku wersją 4.0, zawiera więcej klas urządzeń i klasyfikuje systemy na nowych zasadach. Zamiast absolutnych limitów poboru mocy w określonych trybach pracy, obecnie pod uwagę brane jest roczne zapotrzebowanie energetyczne wyrażone w kilowatogodzinach (kWh).

Wykaz norm
ENERGY STAR® Program Requirements for Computers Version 5.0
   

 

 

 

Zapotrzebowanie energetyczne:

ETEC = (8760/1000) x (Poff x Toff + Psleep x Tsleep + Pidle x Tidle)

gdzie:

  • Poff = pobór mocy w trybie komputer wyłączony
  • Toff = waga czasu dla danego trybu - zgodnie z tabelą poniżej
  • Psleep = pobór mocy w trybie komputer uspany (S3)
  • Tsleep = waga czasu dla danego trybu - zgodnie z tabelą poniżej
  • Pidle = pobór mocy w trybie komputer włączony - brak zapisu na dysk
  • Tidle = waga czasu dla danego trybu - zgodnie z tabelą poniżej

Dopuszczalne wartości zapotrzebowania energetycznego dla komputerów stacjonarnych przedstawia poniższa tabela.

  Komputery stacjonarne
i zintegrowane

TEC [kWh] Kategoria A: ≤ 148.0
  Kategoria B: ≤ 175.0
  Kategoria C: ≤ 209.0
  Kategoria D: ≤ 234.0
Możliwości korekty na parametry eksploatacyjne
 
pamięć
1 kWh
(na każde dodatkowe 1GB pamięci ponad wielkość podstawową)
pamięć podstawowa:
Kategoria A,B i C:  2GB
Kategoria D:          4GB

zewnętrzna karta graficzna z procesorem o przepustowości magistrali
(Frame Buffer Width)

Kategoria A,B:  35 kWh (FB ≤ 128-bit)
                         50 kWh
(FB > 128-bit)

Kategoria C,D:  50 kWh (FB > 128-bit)

dodatkowa wewnętrzna pamięć masowa
25 kWh

 

Wagi dla poszczególnych trybów pracy przedstawiają się następująco:

TRYBY PRACY    
  tryb pracy konwencjonlany
tryb pracy proxy
Toff 55% 40%
Tsleep 5% 30%
Tidle 40% 30%

Proxy odnosi się do komputera, który utrzymuje pełne podłączenie do sieci i pełni funkcję komputera pośredniczącego, zgodnie z definicją zawartą w normie.