Rejestracja | Logowanie

Kroki milowe

   
1991 Powstanie firmy.
1994 Otrzymanie pierwszych autoryzacji w zakresie systemów łączności.
1996 Rozszerzenie działalności o urządzenia fiskalne.
1997 Instalacja pierwszych sieci opartych o terminale UNIX.
2000 Zmiana siedziby firmy. Przeniesienie siedziby do własnego budynku.
2001 Zmiana formy organizacyjno prawnej: przekształcenie ze spółki cywilnej w spółkę jawną.
2002 Budowa sekcji instalacji logicznych i elektrycznych. Realizacja pierwszych instalacji.
2003 Budowa linii montażu komputerów. Utworzenie sekcji zajmującej się certyfikacją wyrobów.
2004 Pierwsze wzmianki o firmie na liście "gazele Biznesu".
2005 Uzyskanie certyfikatu: EN ISO 9001:2000.
2006 Uzyskanie certyfikatów: EN ISO 14001:2000, PN-N ISO 18001:2000.
2007 Komputery TTi uzyskują logo "Designed for Windows".
2008 Podpisanie umowy z EPA - Udział w programie ochrony środowiska.
2009 Zakup terenów inwestycyjnych pod budowę nowej siedziby firmy.
2010 Wykonanie pierwszych prac związanych z niezbędną infrastrukturą drogową.
2011