Rejestracja | Logowanie

Rodzaje udzielanych gwarancji

W ramach prowadzonej działalności firma TTi Spółka Jawna proponuje gwarancje różnych typów. Każda z udzielonych gwarancji bez względu na typ obejmuje okres 24 miesięcy od daty zakupu i może w zależności od potrzeb Klienta zostać rozszerzona o dodatkowy okres od 1 roku do 3 lat. Zasadnicze róznice wynikające z typów udzielonej gwranacji znajdą Państwo poniżej

Typy gwarancji wraz z głównymi wyznacznikami

typ
gwarancji


czas reakcji serwisu czas naprawy urządzenie zastępcze zachowaj dysk sposób realizacji
standard 24 godziny 14 dni nie opcja w serwisie
rozszerzona 24 godziny 7 dni nie opcja DOOR 2 DOOR
krytyczna I
8 godzin 3 dni tak opcja ON-SITE
krytyczna II 4 godziny 1 dzień tak opcja ON-SITE
           

Czas reakcji serwisu: czas w jakim technik serwisowy podejmuje działania zmierzające do usunięcia problemu.

Czas naprawy: czas w jakim technik serwisowy zobowiązany jest do usunięcia usterki. Czas ten liczony jest od momentu zakończenia procedury definiowania problemu przez interenet lub w przypadku opcji W SERWISIE / DOOR TO DOOR od momentu otrzymania uszkodzonego wyrobu.

Urządzenie zastępcze: w przypadku awarii w miejsce uszkodzonego urządzenia firma na życzenie Klienta podstawia urządzenie zastepcze o zbliżonej funkcjonlaności. W przypadku zagrożenia terminu realizacji naprawy w czasie określonym w kolumnie "Czas naprawy" urządzenie zastępcze przysługuje zawsze bez wzgledu na opcję.

Opcja zachowaj Swój dysk: w przypadku uszkodzeń dysków twardych komputerów/serwerów - uszkodzone nośniki pozostają u Kienta. Opcja dodatkowo płatna bez względu na typ opieki serwisowej.

Sposób realizacji naprawy:

  • W SERWISIE - koszt dostarczenia i odbioru towaru do punktu sprzedaży obciążają Klienta
  • DOOR TO DOOR - towar transportowany jest w miejsce naprawy na koszt firmy TTi Spółka Jawna
  • ON-SITE - naprawa dokonywana jest w miejscu instalacji urządzenia

Każdy typ gwarancji może zostać rozszerzony o wskazany okres 1 roku, 2 lat lub maksymalnie 3 lat.