Rejestracja | Logowanie

Polityka Jakości

TTi Spółka Jawna

    Będziemy dążyć do osiągnięcia poziomu rozwiązań porównywalnych z przodującymi firmami światowymi w tym obszarze. Zamierzamy umocniź pozycję lidera w obsługiwanych przez siebie segmentach rynku lokalnego oraz osiągnąć pozycję  jednego z wiodących dostawców rozwiązań informatycznych na rynek krajowy.
Głównym założeniem firmy TTI Spółka Jawna od początku jej istnienia jest zaspokajanie potrzeb klienta poprzez dostarczanie mu wysokiej jakości produktów, usług i rozwiązań informatycznych. Projektujemy i realizujemy sieci teleinformatyczne, dostarczamy infrastrukturę sprzętową, a także systemy bezpieczeństwa informatycznego.

    Oferujemy nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiązania światowych producentów, co potwierdzają liczne autoryzacje naszych partnerów handlowych. Gwarantujemy swoim Klientom profesjonalny poziom obsługi merytorycznej i technicznej oraz pomoc przy usuwaniu bieżących problemów w ich codziennej pracy.

    Analizując potrzeby Klienta wybieramy rozwiązania optymalne - spełniające aktualne wymagania, dające  równocześnie gwarancję zaspokojenia przyszłych potrzeb.
Nadrzędnym celem jest utrzymanie i pogłębianie zaufania klientów do firmy TTI jako rzetelnego dostawcy, gwarantującego wyroby o wyspecyfikowanym i oczekiwanym poziomie jakości.

    Do najważniejszych celów naszej polityki ukierunkowanych na zadowolenie Klienta należą:

• wzrost wartości firmy poprzez zwiększenie udziału w rynku i optymalizację kosztów inwestycji,
• monitorowanie zadowolenia klienta,
• wybór rozwiązań efektywnie realizujących bieżące i przyszłe potrzeby klienta,
• skuteczne wdrażanie projektów w zakładanym czasie,
• stałe doskonalenie jakości produktów i realizowanych usług,
• kompleksowy serwis i wsparcie techniczne w okresie eksploatacji,
• zatrudnianie personelu o wymaganych kwalifikacjach i podnoszenie ich poprzez szkolenia.

    Dla zagwarantowania wyznaczonych celów Kierownictwo Spółki zobowiązuje się ze swej strony do:

• wdrożenia i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
• zabezpieczenia niezbędnych środków dla realizacji wyznaczonego celu,
• zaangażowania całego personelu Spółki w realizację wyznaczonego celu.

 Bielsko-Biała, dn. 12 stycznia 2009r.


Dyrektor

Jerzy Słaboszewski