Rejestracja | Logowanie

Firma a środowisko

Zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleł oraz troska o utrzymanie biosfery w możliwie najlepszym stanie jest możliwe wyłacznie poprzez skuteczną ochronę środowiska naturalnego. TTi będąc organizacją świadomą wpływu swoich działąń i wyrobów na środowisko przyjmuje odpowiedzialność w dążeniu do zachowania równowagi przyrodniczej i tworzeniu rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Dążenia nasze związane z ograniczeniem negatywnego wpływu naszych działań na środowisko zawarte są w obszarach projektowania i opakowania, wytwarzania, zmniejszonego zużycia energii i recyklingu.

Projektujemy produkty tak aby zmaksymalizować wydajność i zminimalizować ilość odpadów zgodnie z wymaganiami programów środowiskowych a także wewnętrznych procedur funkcjonującego w naszym przedsiębiorstwie systemu ISO 14001:2004. W opracowywaniu produktów uwzględniamy możliwości ich modernizacji w celu przedłużenia ich żywotności.

Mając świadomość jak negatywny wpływ na środowisko naturalne ma zużywana przez urządzenia elektryczne energia jesteśmy uczestnikiem programu ENERGY STAR® a w naszej ofercie znajdą Państwo komputery zgodne ze standardem ENERGY STAR® 5.0 wyposażone w zasilacze 80PLUS. Produkty takie zapewniają lepsze wykorzystywanie i mniejsze zużycie energii.

Stosownie do przepisów Dyrektywy WEEE obowiązującej w Polsce od 21 października 2005 roku firma TTi zobowiązała się do przestrzegania postanowień tam zawartych zarówno w całym zakresie dostarczanych wyrobów. Oznacza to, że postanowienia niniejszej Dyrektywy dotyczą nie tylko jaki własnej produkcji sprzętu komputerowego ale również innych obszarów działalności firmy jak przykładowo budowa sieci logiczno-elektrycznej i związanych z tym urządzeniami.

Produkty elektroniczne należy przekazywać do lokalnego punktu zbiórki odpadów komunalnych - firma nasza dla Klientów, którym dostarcza produkt zamienny zapewnia bezpłatne odebranie zużytego sprzętu oraz jego transport do zakładu sortowania i utylizacji odpadów. Po dokonaniu zagospodarowania sprzętu, Klienci naszej firmy mają prawo do otrzymania dokumentu poświadczającego utylizację zużytego wyrobu.

Równolegle firma nasza przeprowadziła badania w akredytowanym laboratorium stwierdzające zgodność roduktów z Dyrektywą RoHS 2002/95 / WE. W oparciu o wyniki badań firma nasza wystawia stosowną deklarację.

Dbając o środowisko naturalne i preferowanie produktów ekologicznych przejawia się również w działaniach związanych z przygotowaniem wniosku o nadanie naszym produktom oznakowania ECOLABEL. To Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne (w postaci kwiatka), które jest głównym oficjalnym europejskim wyróżnieniem, przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe. Europejski znak ekologiczny na wyrobach wskazują, że są one mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby w ciągu całego cyklu życia wyrobu, ponieważ spełniają opublikowane kryteria śrfdowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie UE w porozumieniu z zainteresowanymi stronami (w tym z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych).