Rejestracja | Logowanie

Certyfikaty

EN ISO 9001:2000

Certyfikat ISO 9001-2000

ISO 9001:2000 to norma międzynarodowa zawierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Mająca zastosowanie, gdy organizacje potrzebują wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta oraz wymagania w zakresie nadrzędnych przepisów.

System ten to zestandaryzowany sposób w jaki nasza firma kieruje i steruje tymi działaniami biznesowymi, które mają związek z jakością.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości i doskonalenia naszych wyrobów oraz usług, wprowadziliśmy system Zarządzania Jakością, w skład którego wchodzą:
struktura organizacyjna, planowanie procesów, zasobów i dokumentacji.

Nie ma aktualnie bardziej uniwersalnego, standaryzowanego systemu zarządzania niż prezentowany w międzynarodowej normie ISO 9001:2000.
System ten ma zastosowanie w każdej organizacji, jest coraz bardziej popularny we wszelkiego rodzaju organizacjach usługowych. Często to Klienci „wymagają" od poddostawców aby posiadali certyfikat jakości ISO 9001:2000 będący gwarantem zapewnienia i utrzymania systemu jakości w firmie.

Norma ISO 9001:2000 to atut w walce konkurencyjnej, na wolnym, wspólnym rynku Unii Europejskiej. Stwarza dobrą praktykę zarządzania jakością, a więc pośrednio ułatwia również zdobywanie obowiązujących na rynku unijnym znaków bezpieczeństwa i jakości.
Certyfikacja stosowanego systemu zarządzania jakością w renomowanej jednostce certyfikującej jaką jest TÜV NORD POLSKA jest naturalnym zwieńczeniem dzieła.

źródło: http://tuv-nord.pl


EN ISO 14001:2004

Certyfikat ISO 14001:2004System zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 jest wzorowany na systemie zarządzania jakością wg ISO 9001. Model systemu oparty jest na zasadzie ciągłego doskonalenia. Norma ISO 14001 zawiera wymagania, które mogą być w sposób obiektywny auditowane jednak nie zawiera wymagań dotyczących efektów działalności środowiskowej. Jest to norma wymagająca zaangażowania wszystkich służb na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zwłaszcza najwyższego kierownictwa. Istotą systemu jest zidentyfikowanie aspektów środowiskowych organizacji i wymagań prawnych i innych, które mają zastosowanie do tych aspektów oraz odpowiednie zarządzanie tymi aspektami. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji

 • Certyfikat ISO 14001 jest ważnym atutem marketingowym
 • Wykorzystanie potencjału oszczędnościowego i zmniejszenie zużycia energii i surowców
 • Redukcja kosztów usuwania odpadów
 • Niższe opłaty związane z korzystaniem z zasobów środowiska
 • Niższe stawki ubezpieczeniowe w związku ze zmniejszeniem ryzyka
 • Usprawnienie zarządzania organizacją (planowanie, ustalanie celów i zadań oraz programów)
 • Zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko
 • Zorganizowany sposób przekazywania informacji i komunikowania
 • Większa wiarygodność wobec stron zainteresowanych
 • Regularne audity wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiające szybkie wykrycie słabych miejsc
 • Unikanie procesów sądowych (np. związanych ze szkodami ekologicznymi, wypadkami)

źródło: http://tuv-nord.pl


PN-N 18001:2004

Certyfikat ISO PN-N 18001:2004

Norma ta adresowana jest dla firm, które podejmują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Norma PN-N 18001:2004 w formalny sposób umożliwia naszej firmie wprowadzenie systemu, pozwalającego na właściwe zarządzanie ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracowników oraz utrzymanie i poprawę wprowadzonych standardów.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP) umożliwia opracowanie i realizację optymalnej polityki BHP.

Definiuje on 20 obszarów zarządzania bezpieczeństwem pracy, m.in. monitoring wypadków, szkolenie kadry kierowniczej, środki indywidualnej ochrony, higiena pracy i ochrona zdrowia, bezpieczna technika, promocja BHP w przedsiębiorstwie, bezpieczeństwo poza pracą, przygotowywanie planów na wypadek awarii, kontrola wewnętrzna oraz wiele innych. Celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest osiąganie ciągłej poprawy skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa pracy poprzez określenie wymagań dotyczących skutecznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

źródło: http://www.new-tech.pl