Rejestracja | Logowanie

Nasza historia

Początki firmy TTi Spółka Jawna sięgają roku 1991, kiedy to obecni właściciele spółki założyli przedsiębiorstwo handlowo-usługowe działające w formie spółki cywilnej. Początkowo firma zajmowała się sprzedażą i montażem central telefonicznych oraz wykonawstwem sieci teletechnicznych. Zadawalające wyniki osiągane w tej branży pozwoliły właścicielom na rozwój obszarów działania młodego jeszcze na owe czasy przedsiębiorstwa.

W roku 1994 firma zostaje autoryzowanym partner firm Siemens w dziedzinie systemów łączności HICOM oraz Mikrotel - polskiego producenta central telefonicznych z Gdańska. Będąc świadomym jak ważna jest łączność w przedsiębiorstwie TTi wychodzi z propozycją poszerzenia produktu podstawowego o usługi dodatkowe - stały serwis. Stałe umowy serwisowe oraz wzrost liczby Klientów pozwala firmie na rozbudowę zaplecza serwisowego oraz reinwestycje osiągniętych zysków w majątek przedsiębiorstwa.

W 1996 roku oferta firmy poszerzona zostaje o kasy fiskalne. Firma nawiązuje kontakty handlowe z producentami i importerami kas. Podpisane zostają umowy dystrybucyjne na sprzedaż i serwis kas fiskalnych. Główni partnerzy firmy, to jak się okazuje w późniejszym okresie czołowe firmy polskiej sceny fiskalnej, a mianowicie Posnet, Elzab i Optimus. Od początku działania na rynku kas fiskalnych TTi stara się oferować kompleksowe rozwiązania oparte o tzw. kasy systemowe. Działania takie wymagają poszerzenia oferty o oprogramowanie magazynowe oraz księgowo-finansowe. Konieczne staje się również wprowadzenie do oferowanego asortymentu sprzętu komputerowego.

W roku 1997 firma podpisuje pierwsze kontrakty na wdrożenie systemów kasowych opartych o terminale linuxowe Posnet. Realizacja kontraktów wymaga budowy sieci komputerowych oraz wdrożenie systemów gospodarki magazynowej. Pracownicy firmy postanawiają sami zbudować serwery obsługujące sieci.

Z początkiem roku 2000 firma zostaje przeniesiona do własnego budynku znajdującego się przy ulicy Partyzantów 65a. Nowe powierzchnie lokalowe dają możliwość rozbudowy zaplecza serwisowego. Powstaje plan stworzenia linii montażowej do produkcji komputerów i dynamicznego rozwoju produkcji własnych komputerów. Równocześnie zostają podpisane umowy z czołowymi dystrybutorami sprzętu komputerowego. Pierwsze partie komputerów sprzedawanych pod marką firmy trafiają do małych przedsiębiorstw i odbiorców detalicznych w połowie roku 2000. Koniec roku przynosi sukces w postaci sprzedaży własnych produktów do instytucji publicznych. W celu zapewnienia możliwie najszybszych i najskuteczniejszych działań serwisowych firma rozbudowuje dział serwisu oraz organizuje dodatkowe placówki na terenie województwa śląskiego w miastach Jastrzębie, Katowice, Rybnik. Właściwe szacunki przychodów oraz skali działania przedsiębiorstwa nakazują rozpoczęcie przygotowań do przekształcenia formy prawnej w spółkę jawną.

W roku 2001 firma firma zostaje przekształcona ze spółki cywilnej w spółkę jawną, w której to formie działą do dziś. Cały rok 2001 dzięki stosowanej koncepcji marketingowej kończy się sukcesem: komputery firmy TTi trafiają do wszystkich podstawowych grup odbiorców: od klientów indywidualnych do małych i średnich przedsiębiorstw. Przychód ze sprzedaży komputerów wzrasta o blisko 500%. Natomiast dzięki staraniom poczynionym przez pracowników firmy zyskowność z branży kas fiskalnych pozostaje na niezmienionym poziomie, pomimo gwałtownego załamania się popytu.

Dynamiczny rozwój branży IT powoduje, że spółka chce występować na rynku nie tylko jako producent komputerów ale również firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie komputeryzacji. Według stanu obecnego firma posiada określony potencjał w zakresie produkcji komputerów, budowy sieci komputerowych i energetycznych wraz z integracją systemów.

Działania firmy prowadzone są zgodnie z przyjętą polityką jakości, której zewnętrznym wyrazem jest wdrożony i certyfikowany od lipca 2005 roku System Zarządzania Jakością - EN ISO 9001:2000 a od roku 2006 również EN ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004.