Rejestracja | Logowanie

Firma

Firma TTi Spółka Jawna jest czołowym dostawcą rozwiazań informatycznych w regionie. Dzięki właściwej analizie potrzeb Klientów, wysokich kompetencjach personelu oraz właściwej filozofii współpracy z partnerami jesteśmy przygotowani na realizację zarówno małych jak i rozbudowanych projektów związanych z infrastrukturą informatyczną.

Długotrwałe relacje z Klientami stanowią dla TTi Spółka Jawna podstawę jej rozwoju, a także źródło zaopatrzenia w konieczne informacje służące podnoszeniu konkurencyjności i efektywności działania.

Procedury i metody naszego działania oparte o międzynarodowe normy sprawiają, że realizacja projektów odbywa się w sposób terminowy i podlega właściwej kontroli. Nasza historia sięgająca blisko 20-tu lat stanowi dowód na istnienie możlwości skutecznego rozwoju przy zachowaniu należytej dbałości o zdefiniowaną misję. Rozwój i realizacja celów nastepuję w środowisku właściwie zdefiniowanej świadomości istnienia otoczenia zewnętrznego - Klient oraz Konkurencja, a także środowiska naturalnego.