Rejestracja | Logowanie

Pomiary Energy Star

Będąc partnerem programu w zakresie komputerów wyposażyliśmy naszą firmę w urzadzenia pomiarowe służące dokonywaniu pomiarów urządzeń elektrycznych w zakresie ich zgodności z normą ENERGY STAR. Dokonywane pomiary mają na celu przeprowadzenie kwalifikacji czy dany wyrób spełnia wymagania określone w programie ENERGY STAR. Program ENERGY STAR jest programem opracowanym przez agencję rządową Stanów Zjednoczonych - EPA a przyjętym przez Unię Europejską i rząd Japonii. Celem programu jest promowanie wyrobów i urządzeń, które poprzez spełnienie wymagań określonych w normach mogą zostać uznane jako wydajne energetycznie przez co ich użytkowanie pozytywnie wpływa na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i ochronę środowiska. Każdy wytwórca chcąc być uprawnionym do oznaczania swoich wyrobów logiem ENERGY STAR® zobowiązany jest do zawarcia umowy uprawniającej do uczestnictwa, określenia zakresu swojego udziału a następnie przesłania wyników badań potwierdzających zgodność wyrobu z wymaganiami normy.

Jakie pomiary przeprowadzamy ?

Mając na względzie wagę zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, firma nasza jako producent komputerów osobistych przystąpiła do programu ENERGY STAR® w roku 2008. Posiadając na wyposażeniu cyfrowy miernik mocy Chroma 66200 przeprowadzamy także pomiary urządzeń na zlecenie. Podstawowe parametry urządzenia, które podlegają pomiarowi to:

  • pomiar napięcia - wartość skuteczna i wartość szczytowa [Vrms, Vpeak+, Vpeak-]
  • pomiar prądu - wartość skuteczna i wartość szczytowa [Irms, Ipeak+, Ipeak-]
  • pomiar mocy - czynnej, pozornej, biernej oraz współczynnika mocy [Watts, Power Factor, Apparent Power VA, Reactive Power VAR]
  • pomiar współczynnika szczytu urządzenia i częstotliwości [Crest Factor]
  • pomiar prądu udarowego
  • pomiar współczynnika zniekształceń nieliniowych [THD] napięcia, prądu oraz energii wraz z zawartoscią harmonicznych
  • szybki pomiar zgodności urządzenia z normą IEC61000-3-2 [harmoniczne prądu i napięcia]

Jakie urządzenia mogą podlegać pomiarom ?

Najogólniej rzecz ujmując wszystkie, które zamierzacie Państwo kwalifikować jako zgodne z normą ENERGY STAR® a w szczególności:

  • urządzenia biurowe: komputery, drukarki, niszczarki, monitory, zewnetrzne zasilacze, itp.,
  • urządzenia użytku domowego typu: telewizory, odtwarzacze, ładowarki, urządzenia audio-video, telefony, etc.,
  • inne

dla których zakres mocy jest z przedziału 1,5W do 10kW oraz prąd maksymalny wynosi 20A. Odnośnik po prawej stronie prezentuje listę produktów naszej firmy, które zostały zakwalifikowane jako zgodne z normą ENERGY STAR®.